Política de Privacitat

1-Protecció de Dades.
www.duplicat.com i DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L. ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recollides a través de duplicat.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de titularitat i responsabilitat de DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L.

Complimentar el formulari inclòs en l’espai web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L. o duplicat.com implica el consentiment exprés del Client de la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@duplicat.com o per correu ordinari al domicili social de DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L., a Barcelona (08031) c/ Sant Alexandre, 54-56 o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del Client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

El citat fitxer figura inscrit en el Registre General de l'Agència espanyola de Protecció de Dades (www.agenciaprotecciondatos.org), al qual pot accedir el Client per a comprovar la situació d'aquells.

2. Secret professional.

Totes les comunicacions privades entre www.duplicat.com i els clients/usuaris seran considerades com a confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

Recomanem al Client que no faciliti a tercers la seva identificació de Client, contrasenya o nombres de referència que, si escau, li proporcionis www.duplicat.com. Així mateix, per a garantir que la protecció del secret professional entre el www.duplicat.com i el Client/Usuari es preservi en totes la comunicacions, el Client/Usuari ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a tercers, amb excepció del seu Advocat, i a la inversa.

3. Cessió d'informació personal a tercers.
L'usuari presta el seu consentiment pera què DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L. i www.duplicat.com puguin fer ús de les seves dades a fi de remetre-li, des del navegador o per correu ordinari, informacions sobre els serveis i materials així com l'enviament de qüestionaris o formularis per qualsevol mitjà d'interès directe de DUPLICAT DE SERVEIS INFORMÀTICS, S. L. o de qualsevol entitat amb les quals aquesta tingui acords de col·laboració en la matèria.

Així mateix, li informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses que conformen el Grup Duplicat o a terceres per a la promoció dels productes de DUPLICAT. Si vostè no desitja la cessió de les seves dades a les empreses del grup o terceres, li preguem ens ho comuniqui per escrit a l'adreça assenyalada.

4. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.

www.duplicat.com es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre en conformitat a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes des de la data de publicació d'aquesta modificació en www.duplicat.com.

Els canvis que afectin al tractament de dades personals es comunicaran també als interessats.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información